Vietnam Visa Extension News, Tự động gia hạn visa tạm trú

Vietnam Visa Extension News, Tự động gia hạn visa tạm trú Du học nghề Đức

visa

 

Vietnam Visa Extension

1. Foreigners who entered Vietnam on visa waivers, e-visas or tourist visas from March 1st, 2020 are entitled to automatic stay extension until November 30th, 2020 and can depart from Vietnam without having apply for stay extension. For those who entered Vietnam before March 1st, 2020, the same automatic stay extension until November 30th, 2020 can be considered, subject to provision of proof that the person was stranded in Vietnam due to Covid-19, accompanied by a diplomatic Note (with Vietnamese translation) from relevant diplomatic missions, or a written document from relevant Vietnamese authorities confirming that the person was required to undergo mandatory quarantine or treatment for Covid-19, or advice of other force majeure.
The person is required to present the diplomatic Note or written document on departure from Vietnam.
2. During “automatic stay extension” period, foreigners are required to complete temporary residence and health status declaration.
3. Foreigners who are not subject to Paragraph 1 or violate Vietnamese laws will be treated according to applicable laws of Vietnam.

 

Tự động gia hạn visa tạm trú 


Tự động gia hạn tạm trú (visa Vietnam) cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục thực hiện “tự động gia hạn tạm trú” cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa thể xuất cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo:
1. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay tiếp tục được “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 30/11/2020, có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.
2. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc vì lý do bất khả kháng khác… cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 30/11/2020 (phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh).
3. Người nước ngoài trong thời gian được “tự động gia hạn tạm trú” phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.
4. Người nước ngoài không thuộc trường hợp nêu trên hoặc có các vi phạm pháp luật khác, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

(Vietnam Immigration Department)

VISAPRO CO., LTD

Address: Level 3, Đinh Lễ Building, No.1 Đinh Lễ Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City.

Update last time: 04/10/2021 09:49:31 CH

Tin tức tiêu biểu

 • 4/10/2021 |

  Vietnamextensionvisa Terms and conditions
 • 4/10/2021 |

  Vietnamextensionvisa Privacy policy
 • 4/10/2021 |

  Vietnamextensionvisa Công văn visa nhập cảnh Vietnam cho Chuyên gia
 • 4/10/2021 |

  Vietnamextensionvisa Thẻ Tạm Trú Vietnam
 • 4/10/2021 |

  Vietnamextensionvisa Vietnam Immigration News.